เทศบาลตำบล กกโก

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

  • Edit Language switcher
Search
  • Edit Language switcher
  • สวัสดี...กกโก

    สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก ยินดีต้อนรับ

ประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
สำหรับการประเมิน ITA 2567  

เติบโตสู่เป้าหมาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติ
ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร (IIT 2567)

รู้จัก รู้รักลพบุรี ผ่านเทศบาลกกโก

นโยบาย และ แนวคิด ของ นายก่อภณ ฮุ้นสกุล นายกเทศมนตรีตำบลกกโก

“ถ้าเราอยากให้ประเทศน่าอยู่ น่ามาเที่ยว จังหวัดน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว”
ต้องเริ่มจากคนในพื้นที่ ลุกมารักพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ก่อน เช่นเดียวกันถ้าอยากให้ตำบลกกโกน่าอยู่
คนในตำบลก็ต้องรักและช่วยกันพัฒนาตำบลกกโกที่เราอยู่อาศัยก่อน เพราะกกโกเป็นของเราทุกคน

“ส่วนของการทำงาน ผมเต็มที่และให้ใจทุกคนทุกงาน เน้นการเข้าถึงของประชาชน จึงได้ทำ LINEGROUP KOKKO ของแต่ละหมู่ในตำบลกกโก เพื่อให้ชาวตำบลกกโกทุกคน สามารถเสนอแนะร้องทุกข์ และร้องเรียนปัญหาต่างๆ
ได้โดยตรง เพื่อที่ผมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไวตรงจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทั่วถึง”

เกิดเป็น โครงการ I LOVE KOKKO หรือ I❤️KK ตัวหนังสือสีดำ และหัวใจสีแดง สื่อสารอย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา มีตัวหนังสือไทยว่า “เรารักกกโก..เรารักลพบุรี” เพื่อนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์บนสื่อต่างๆ สร้างความจดจำ
การรับรู้ ต่อยอดโครงการต่างๆ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากสู่ความมั่นคงที่ยังยืน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลกกโก จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566
ณ วัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ขบวนแห่เทียนพรรษา 9 ขบวน 9 หน่วยงานใน จ.ลพบุรี .

เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างสัมพันธภาพที่ดี ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน ให้เกิดความรักความสามัคคี และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ณ วัดดงน้อย

สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก นำโดย นายก่อภณ ฮุ้นสกุล นายกเทศมนตรีตำบลกกโก
ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ร่วมกับ พระครูจันทสิริธร “หลวงพ่อสารันต์” เจ้าอาวาสวัดดงน้อย
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ วัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โดยมี พระครูจันทสิริธร เจ้าอาวาสวัดดงน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นำพุทธศาสนิกชนพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ “ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน” ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค พระภิกษุ 39 รูป เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ปลัดอำเภอเมืองลพบุรี และ องกรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี รวมไปถึง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลกกโก

ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทย วิถีพุทธ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ และกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ของวัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

ปฏิทิน
กิจกรรม
2566